TJÄNSTER

FUNKTIONSANALYS

Syftet med att göra en funktionsanalys är att få en överskådlig bild av dina styrkor och svagheter rörlighetsmässigt. Analyserna ligger sedan till grund för ett individuellt åtgärdsprogram. Att planera din träning efter genomförd funktionsanalys optimerar dina träningsresultat samtidigt som det ger en minskad risk för arbetsrelaterade skador.

Uppföljning av analysen rekommenderas för att ständigt följa din utveckling och för att kunna arbeta med progression i din träning och vardag.

FÖRETAG

Jag föreläser och informerar om ergonomi, stresshantering, kost och träning för ditt företag. Jag erbjuder också workshops och inspirationsträffar för att sprida viktig information om hälsa och friskvård.