Gowell Falkenberg

FUNKTIONSANALYS

Få en bild över dina styrkor & svagheter rörlighetsmässigt för att förebygga skador.

FÖRETAG

Föreläsningar, workshops & hälsoinspiration för ditt företag.

WE/RUN

We/run erbjuder löpträning för kvinnor i Falkenberg. Målet är att inspirera & motivera deltagarna för att skapa äkta träningsglädje utan för stort fokus på prestation.